Topogrāfiskie plāni un mērījumi – kur pasūtīt?

Kā tas redzams tagadējā terminoloģijā, ģeodēzija ir un būs jebkāda objekta atrašanās vietas identificēšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šai zinātnei ir cieša saikne ar matemātiku, fiziku un ģeometriju. Ģeodēzija veicināja to, ka tiek izveidotas koordinātu sistēmas, tiek būvēti tā sauktie ģeodēziskie tīkli un pie tam apzīmeti konkretie punkti uz zemes. Topogrāfiskais plāns palīdz orientēties zemes virsū, bet mērnieks ļauj korekti identificēt piederošos zemes gabalus un pēc tam tiek izsniegts zemes robežu plāns, kas pēc likuma nosaka robežas. Nenoliedzami tieši šodien Latvijas mērnieks ir tik ļoti pieprasīts, tā kā nepieciešams daudz precizet robežas un tad veic izmaiņas pats zemes kadastrs.

Uzzini vairāk – https://www.geodezists.lv/pakalpojumi/

Ģeodēzija kā arī tās funkcijas

Protams, ka pati ģeodēzija būs diezgan plašs termins, un katrām vajadzībām tika izcelti īpasi virzieni, lai īstenotu iecerēto. Šeit tiek izdalīta augstākā ģeodēzija, kur mērnieks veic mērījumus zemeslodes apmēros, nākamā jau ir zemā vai arī topogrāfija jeb mērniecība, lai noteiktu tuvu punktu savstarpējo attālumu un lielumu. Protams vēl ir kartogrāfija un inženier ģeodēzija, kurā kartogrāfija palīdz veidot kartes, bet otrā tiek pielietota būvniecībā un citos procesos. Latvijas teritorijā ir zemes kadastrs, kur, pēc tam kā tikai veikta kadastrālā uzmērīšana, apvienoti dati par īpašumiem ar to lielumiem, kā arī ir meliorācijas kadastrs, kur ir dati par dambjiem un ūdensnotekām, valsts līmeņa drenāžas sistēmām.

Ģeodēzija pie mums Latvijā, labākās vietas noteikšana

Nav īsti svarīgi kādi tad konkrēti pakalpojumi būs nepieciešami, vai arī tas varētu būt jauns robežu plāns, vai arī dažāda veida zemes ierīcības projekti, kadastrālā uzmērīšana vai pat topogrāfiskais plāns, Jums nepieciešams profesionāls Latvijas mērnieks, kas prot savu darbu. Mērnieks ir tāda tipa speciālists, kurš zina ne tikai fizku un ģeogrāfiju, bet, protams, arī modernas tehnoloģijas, kā arī spēj strādāt ar tādām lietām piemēram, kā 3d skenēšana vai lāzerskenēšana. Brīdī, kad tiek sūtīta topogrāfija cena protams spēlē diezgan lielu lomu, jo tā nevar būt ļoti zema, bet, balstoties uz tirgus situāciju, jāņem vērā vidējs izcenojums.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *